Ljuset är tänt 💡️, men ingen är hemma 🛖️.

▽ Välj en diss här ▽