Det korta svaret är ja. Det lite längre svaret är nej.

▽ Välj en diss här ▽