Så har det alltid varit.
🌍️ 👨‍🚀️ 🔫️ 👨‍🚀️

▽ Välj en diss här ▽