Jag ska...
prata...
långsamt.

▽ Välj en diss här ▽