Det är inte lätt
alla gånger.

▽ Välj en diss här ▽